söndag 20 december 2009

Storlarm för den vilda laxen och havsöringen!


Köp inte, och ät inte odlad lax!

Text från Fiskenyheter http://www.fiskenyheter.se/nyheter.php?id=356

Det norska laxfiskets världskända historia, tradition och arv, kan snart vara ett minne blott, då laxstammen närmar sig utrotning. Det bästa sätt vi kan motverka detta på, är helt enkelt att bojkotta odlad lax. Varken köpa den eller äta den! De norska företag som odlar lax är också de största i branschen och de finns representerade i många andra länder. Laxodlingsindustrin startade i Norge och idag är det stor aktivitet längs kusterna. Norska regeringstjänstemän har verkat utomlands som lobbyister för industrin, och laxodlingar har etablerats på många fler platser i flera länder. De stora problem som har börjat visa sig i Norge är också problem som börjat visa sig i andra länder. Mindre än i Norge, men ändå ett växande problem. Den norska regeringen har saknat vilja att reglera laxodlingsindustrin. Industrins ekonomiska betydelse har kastat sin skugga över alla andra överväganden.

Man kan idag med rätta säga, att den norska regeringen inte har kontroll över laxodlingsindustrin, utan kontroll över utrotningen av den vilda laxstammen och havsöringen! Laxodlingsindustrin är INTE uthållig - till slut kommer dess verksamhet att få stora konsekvenser för natur och miljö. Om ett adekvat regelverk infördes i Norge för de stora företagen skulle detta också innebära restriktioner och reglering av deras verksamhet i andra länder.

Haven dammsugs i jakt på fisk och andra havslevande organismer. Detta görs för att förse industrins behov av mat, fiskmjöl och fiskolja till sin laxproduktion. Detta kommer till slut även att utrota andra fiskarter som är beroende av samma byten som rovfiskas för industrins behov. Även laxen jagar samma byten i havet, men dess jaktmarker är snart helt öde på grund av detta rovfiske. Odlad lax är inte lösningen på matsituationen i världen, då det går åt upp till fyra gånger så mycket annan fisk per producerad enhet lax.

Den norska regeringens egna forskare och Direktoratet for naturforvaltning, norges motsvarighet till Naturvårdsverket, har alla hävdat att det inte finns utrymme för en expansion av laxodlingsindustrin.

(Direktoratet fungerar som rådgivande och utövande myndighet under det norska miljödepartementet). Ändå, har den sittande regeringen proklamerat en 5% ökning av produktionen i den norska laxodlingsindustrin. Det är ännu mer graverande då fiskeriministern själv är ägare till ett av de största laxodlingsföretagen i Norge!

Innevarande säsong har vi fått uppleva katastrofalt höga nivåer med laxlus på odlad lax i Norge. Laxlusen har vistat sig blivit resistent mot traditionella kemiska bekämpningsmedel. Om lika höga koncentrationer av laxlus skulle finnas till våren, då smolten vandrar ut i havet, kommer detta att slå ut en hel generation av smolt. Foskare säger även att laxlusen kan angripa och döda lax som är på väg upp i älvarna för att leka. Dessa laxar måste passera laxodlingskassarna i fjordmynningarna, och de blir lika lätt infekterade som smolten, som rör sig i motsatt riktning.

Även det stora antal förrymda odlade laxar som tar sig upp i älvarna är ett problem, då de kan bära på Lokalpolitiker i kustkommuner där laxodlingsindustrierna är starkt etablerade, säger nu att vi endast bör bevara laxodlingsindustrin. De bryr sig inte om forskarnas varningar om att den vilda laxen hotas av utrotning. Ett krig pågår nu mellan oss som vill bevara naturen och vilda bestånd av lax och havsöring, och laxodlingsindustrin.

När regeringen inte bryr sig om sina egna forskare och de lokala miljödepartementen utan enbart ser till ekonomiska intressen, måste vi stoppa detta genom att slå mot ekonomin:

Köp inte, och ät inte odlad lax! Berätta för vänner och familj om hur situationen ser ut.

Laxlus dör efter en eller två dagar i sötvatten, men problemet är istället en parasit som laxlusen bär på. Denna parasit sprider virussjukdomen PD (Pancreas Disease). Det räcker med en laxlus som bär på en parasit för att ta död på en vildlax. Detta samband mellan parasit och virussjukdom upptäcktes av en forskare i Chile, men han och hans upptäckt tystades ner. Nu däremot har vi sett laxodlingsindustrins kollaps i Chile.

NSA/ Geir Kjensmo

Inga kommentarer:

Bloggtoppen

Blogg listad på Bloggtoppen.se